نحوه پوشش کارکنان و خدمه تشریفات عروسی

نحوه پوشش کارکنان و خدمه تشریفات عروسی

استفاده از لباس فرم بین کارکنان خدماتی تالار، هماهنگی ایجاد می‌کند، تمامی افرادی که در تالار مشغول فعالیت هستند، باید از یک لباس استفاده کنند تا به راحتی همدیگر را شناسایی کرده و بتوانند از هم کمک بخواهند. از سوی دیگر مهمانان نیز در تشخیص کارکنان دچار مشکل نمی‌شوند و در صورت نیاز به کمک، می‌توانند از آن‌ها یاری بخواهند. رنگی که برای لباس‌های کارکنان تالارهای عروسی انتخاب می‌شود باید خاص و جذاب باشد. این رنگ نباید ...
|
0 نظر